Gå til hovedinnhold
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke
Grinilund kirke

Fakta

Kunde Bærum kommune
Type bygg Tilbygg kirke
Kontraktstype Totalentreprise
Utført Juni 2013 - Mars 2014

Rehabilitering av kirke og oppføring av ny kirkesal. Eksisterende kirkesal er revet og bygget opp igjen etter nye funksjonskrav og med 250 sitteplasser.

I utforming av den nye kirkedelen er det lagt vekt på en verdig arkitektur i forhold til omgivelser og bygningens innhold. Utomhusanlegget er satt i stand for å tilfredsstille universell utforming. Ny del er prosjektert og utført etter TEK 10. Gammel del er oppgradert.

Vi fokuserer på kvalitet, pris og kunder Kontakt oss
© 2014 Haandverkerne AS - Designet av lemon