Gå til hovedinnhold
Kobbervik gård
Kobbervik gård
Kobbervik gård
Kobbervik gård
Kobbervik gård

Fakta

Kunde Drammen eiendom KF
Type bygg Rehabilitering og ombygging til barnehage
Kontraktstype Totalentreprise med samspill
Utført August 2012-Juli 2013

Rehabilitering med til- og ombygging av eksisterende Kobbervik gård til barnehage.

Bygningen regnes å ha stor verneverdi og arkitekturverdi. Bygningsmassen har en grunnflate på ca 740m² og består av en hovedfløy med to sidefløyer.

Barnehagen er utformet på en slik måte at vernehensynene er ivaretatt. De store rommene, som har stor verneverdi, er bevart mest mulig uendret. Garderober, våtrom og spesialrom er plassert i sidefløyene. Tak over vestfløy er bygd om i sin helhet. Hele bygningsmassen er utvendig malt.

Det er etablert ny avkjørsel og parkeringsanlegg. Noe av parkarealet nord for anlegget er inkludert i utelekområdet og er avgrenset med gjerde.

I indre gårdsrom er det oppført to vognskjul og etablert sandkasse og lekeapparater. I parkarealet er det etablert gruslagte gangveier, lekeapparater og beplantning. 

 

 

Vi fokuserer på kvalitet, pris og kunder Kontakt oss
© 2014 Haandverkerne AS - Designet av lemon