Gå til hovedinnhold
Arveset Gård
Arveset Gård
Arveset Gård

Fakta

Kunde Boligbygg Oslo KF
Type bygg Modulbygg
Ferdig 2014

Arveset gård skriver seg langt tilbake i tid, og er en gammel og tradisjonsrik Akergård. Tunet står på Gul liste som bevaringsverdig og inngår i Verneplan for Akergårdene.

Tunet som er et tradisjonelt østlandsk firkant-tun, bestod opprinnelig av et våningshus i to etasjer bygget i 1849, en drengestue, et stabbur, et vognskjul og en låve/driftsbygning.  Låven ble revet i 2000 og vognskjulet ble revet i 2013. Låven og vognskjulet er revet og erstattet av to nye bygninger som i form, uttrykk og størrelse korresponderer med den opprinnelige bebyggelsen, uten å være kopier. Byantikvaren har lagt strenge føringer for dette.

Den nye låven er plassert på det opprinnelige stedet på tunet og består av  10 leiligheter a 35m2.

Det nye vognskjulet er plassert på det opprinnelige stedet på tunet og består av 5 leiligheter a 25m2. Boligene skal benyttes til boliger for personer med lav boevne.

Vi fokuserer på kvalitet, pris og kunder Kontakt oss
© 2014 Haandverkerne AS - Designet av lemon