Gå tilbake

Året som gikk og fremtiden

Også i 2016 leverte Haandverkerne AS gode tall. I forhold til 2015 økte omsetningen med 10 % til totalt 317 MNOK. Resultatmessig leverte vi også over budsjett. I 2016 gikk vi fra 122 ansatte ved inngangen av året til 128 ved utgangen av året. Per i dag er vi 138 ansatte. I løpet av året har vi også økt antall lærlinger til 10.

Vi er godt skodd for fremtiden. 2017 ser lys ut både når det gjelder rammeavtaler og andre aktiviteter i markedet. Fremover mot 2020 vil fortsatt rammeavtaler være vårt viktigste satsingsområde. I tillegg skal vi utvikle oss for å kunne gjennomføre rehabiliteringsprosjekter opp til 50 MNOK.

Ønsker du hjelp med håndverkertjenester?

Vår brede kompetanse innenfor ulike fagområder gjør at vi kan løse både små og store oppdrag.

Ta kontakt