Har du lyst til å bli en av våre lærlinger?

Haandverkerne trenger unge, lærevillige mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på, beholde og utvikle våre medarbeidere og er stolt av lærlingene våre. Målet er at 10 prosent av våre ansatte skal være lærlinger.

I læretiden gis både opplæring og mulighet til å arbeide praktisk med faget. Bedriften og lærlingen følger en læreplan som beskriver hva lærlingen skal kunne når opplæringen er gjennomført.
Hammer 8Nvfla8Do6Q

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte deg i din utvikling utvikling og se til at du tilegner deg flere arbeidsmetoder. Vi samarbeider også med ByggOpp, og gjennomfører bl.a. halvårlige oppfølgingsmøter mellom lærling, veileder og ByggOpp for å sikre lærlingens faglige utvikling.

Våre lærlinger deltar også på årlige samlinger med alle lærlingene i NCC.

Det er flere alternativer

Den vanligste måten å gjennomføre et lærlingløp i dag, er at eleven først går to år på videregående skole for så å søke læreplass. Ved oppstart av læretiden inngås en opplæringskontrakt med bedriften, eller med et opplæringskontor. I tillegg inngås en arbeidsavtale med bedriften.

Voksenlærlinger

De som har fylt 21 år eller har brukt opp sin rett til videregående opplæring, kan tegne lærekontrakt med full opplæring i bedrift. Fylkeskommunen har plikt til å stille opp med nødvendig teori hvis bedriften ønsker det, men teorien kan også tas i bedriften. Normalt blir læretiden 42 måneder for voksenlærlinger.

Praksiskandidat

For den som har lang og allsidig praksis i et fag, men ikke har fag/svennebrev, er det mulig å ta dette som privatist. Ordningen kalles praksiskandidat, og det må dokumenteres at vedkommende har arbeidet med det som regnes som fagarbeid i læretidens lengde pluss 25 prosent tillegg i tid.
For de fleste fag er læretiden fire år, og dermed kreves det som oftest fem år dokumentert praksis i faget. Det kreves at praksiskandidaten har bestått en tverrfaglig teoretisk eksamen før man kan gå opp til fag-/svenneprøven. Fylkeskommunen er også rett instans å henvende seg til for praksiskandidater.

Har du lyst til å bli en av våre nye lærlinger? Send en kortfattet søknad til haandverkerne@ncc.no.

Ønsker du hjelp med håndverkertjenester?

Vår brede kompetanse innenfor ulike fagområder gjør at vi kan løse både små og store oppdrag.

Ta kontakt