Gå tilbake

Arveset Gård

Csm 2014 05 27 08 03 07 400da31d21
Gå tilbake

Arveset Gård

Arveset gård skriver seg langt tilbake i tid, og er en gammel og tradisjonsrik Akergård. Tunet står på Gul liste som bevaringsverdig og inngår i Verneplan for Akergårdene.

Kunde

Boligbygg Oslo KF

Kontraktstype

Ferdig

2014

Tunet som er et tradisjonelt østlandsk firkant-tun, bestod opprinnelig av et våningshus i to etasjer bygget i 1849, en drengestue, et stabbur, et vognskjul og en låve/driftsbygning. Låven ble revet i 2000 og vognskjulet ble revet i 2013. Låven og vognskjulet er revet og erstattet av to nye bygninger som i form, uttrykk og størrelse korresponderer med den opprinnelige bebyggelsen, uten å være kopier. Byantikvaren har lagt strenge føringer for dette.

Den nye låven er plassert på det opprinnelige stedet på tunet og består av 10 leiligheter a 35m2.

Det nye vognskjulet er plassert på det opprinnelige stedet på tunet og består av 5 leiligheter a 25m2. Boligene skal benyttes til boliger for personer med lav boevne.

Ønsker du hjelp med håndverkertjenester?

Vår brede kompetanse innenfor ulike fagområder gjør at vi kan løse både små og store oppdrag.

Ta kontakt