Gå tilbake

Grinilund Kirke

Csm 062 72f6d6693e
Gå tilbake

Grinilund Kirke

Rehabilitering av kirke og oppføring av ny kirkesal. Eksisterende kirkesal er revet og bygget opp igjen etter nye funksjonskrav og med 250 sitteplasser.

Kunde

Bærum kommune

Kontraktstype

Totalentreprise

Ferdig

Juni 2013 - Mars 2014

I utforming av den nye kirkedelen er det lagt vekt på en verdig arkitektur i forhold til omgivelser og bygningens innhold. Utomhusanlegget er satt i stand for å tilfredsstille universell utforming. Ny del er prosjektert og utført etter TEK 10. Gammel del er oppgradert.

Ønsker du hjelp med håndverkertjenester?

Vår brede kompetanse innenfor ulike fagområder gjør at vi kan løse både små og store oppdrag.

Ta kontakt