Gå tilbake

Kobbervik Gård

Csm DSC 0024 b00782a46f
Gå tilbake

Kobbervik Gård

Rehabilitering med til- og ombygging av eksisterende Kobbervik gård til barnehage.

Kunde

Drammen eiendom KF

Kontraktstype

Totalentreprise med samspill

Ferdig

August 2012 - Juli 2013

Bygningen regnes å ha stor verneverdi og arkitekturverdi. Bygningsmassen har en grunnflate på ca 740m² og består av en hovedfløy med to sidefløyer.

Barnehagen er utformet på en slik måte at vernehensynene er ivaretatt. De store rommene, som har stor verneverdi, er bevart mest mulig uendret. Garderober, våtrom og spesialrom er plassert i sidefløyene. Tak over vestfløy er bygd om i sin helhet. Hele bygningsmassen er utvendig malt.

Det er etablert ny avkjørsel og parkeringsanlegg. Noe av parkarealet nord for anlegget er inkludert i utelekområdet og er avgrenset med gjerde.

I indre gårdsrom er det oppført to vognskjul og etablert sandkasse og lekeapparater. I parkarealet er det etablert gruslagte gangveier, lekeapparater og beplantning.

Ønsker du hjelp med håndverkertjenester?

Vår brede kompetanse innenfor ulike fagområder gjør at vi kan løse både små og store oppdrag.

Ta kontakt